Sisältöön Takaisin ylös Palaute
 
 
 

Kauden 2011-2015 painopisteet

Miesjaoston toiminnan painopisteitä kauden 2011-2015 aikana ovat:


 • edistää sukupuolitietoista vanhempainvapaauudistusta ja vahvistaa siten isyyttä
 • osallistua tasa-arvoasiain neuvottelukunnan isyyslakityöryhmän toimintaan ja seurata isyyslain uudistusta
 • kiinnittää huomiota miesten asemaan huoltajuuskiistoissa sekä etävanhemman ja lapsen asemaan eron jälkeen
 • tarkastella poikien ja nuorten miesten koulutukseen, opiskeluun ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä
 • kiinnittää huomiota poikien ja miesten kokemaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään kaltoin kohteluun ja väkivaltaan
 • kiinnittää huomiota poikien ja miesten moninaisuuteen
 • pohtia miesten terveyteen liittyviä kysymyksiä
 • huomioida maahanmuuttajamiehet ja -pojat työskentelyssään
 • vahvistaa mies- ja maskuliinisuustutkimuksen asemaa yliopistoissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
 • jatkaa maanpuolustuksen käsittelemistä tasa-arvon ja sukupuolen näkökulmasta

 • jaosto tarkastelee vuosittain asetettujen tehtävien ja painopistealueiden toteutumista työskentelyssään